Andriy Zhyltsov

Athletics
2
3
3

Results

Unit Date Rank
Sydney 2000 Paralympic Games (Sydney, Australia)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T36 Heat 2 2
Men's 100 m T36 Final Round 3
Men's 200 m T36 Heat 2 2
Men's 200 m T36 Final Round 4
Men's 400 m T36 Heat 1 5
Men's 4x400 m T38 Final Round 9999
Athens 2004 Paralympic Games (Athens, Greece)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T36 Heat 2 1
Men's 100 m T36 Final Round 1
Men's 200 m T36 Final Round 2
Men's 4x100 m T35-38 Final Round 3
Men's 4x400 m T35-38 Final Round 3
Men's Long Jump F36-38 Final Round 4
IPC Athletics World Championships Assen 2006 (Assen, Netherlands)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T36 Heat 2 3
Men's 100 m T36 Final Round 5
Men's 200 m T36 Heat 2 4
IPC Athletics World Championships Villeneuve d'Ascq 2002 (Villeneuve d'Ascq, France)
Event Medal Unit Date Rank
Men's Long Jump F36-38 Final Round 1
Men's 100 m T36 Heat 1 1
Men's 200 m T36 Final Round 2
Men's 200 m T36 Heat 2 3
Men's 100 m T36 Final Round 2