Imagen
23416-Kudratoy Toshpulatova photo

Kudratoy Toshpulatova

Powerlifting

Biography

Sport specific information

Name of coach
Anvar Khodjaev [personal], UZB