Imagen
33141-Abboskhon Rakhimjonov photo

Abboskhon Rakhimjonov

Powerlifting

Biography

Sport specific information

Name of coach
Fazliddin Umirzokov [national]