Imagen
32498-Anastassiya Yakovleva photo

Anastassiya Yakovleva

Athletics

Biography

Impairment information

Classification
T36