Imagen
7368-Dmitry Rastrepaev photo

Dmitry Rastrepaev

Athletics

Results

Unit Date Rank
IPC Athletics World Championships Assen 2006 (Assen, Netherlands)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T46 Heat 1 2
Men's 100 m T46 Heat 2 2
Men's 100 m T46 Final Round 5
Men's Long Jump F46 Final Round 10