Imagen
27496-Khamidjon Radjapov photo

Khamidjon Radjapov

Athletics | Powerlifting

Biography

Sport specific information

Name of coach
Fazliddin Umirzokov [national]