Imagen
42729-Merjen Baynazarova photo

Merjen Baynazarova

Powerlifting

Biography

Sport specific information

Name of coach
Takhir Shorakhanov [national], TKM