Imagen
36145-Nikolaos Kouloukourgiotis photo

Nikolaos Kouloukourgiotis

Powerlifting