Imagen
34107-Ozra Mahdavikiya photo

Ozra Mahdavikiya

Athletics

Biography

Impairment information

Type of Impairment
Vision impairment
Classification
F13, T13