Imagen
42688-Yerbol Yerkebayev photo

Yerbol Yerkebayev

Powerlifting

Biography

Sport specific information

Name of coach
Artur Tomitsky [national], KAZ