Yevgeniy Tetyukhin

Athletics

Results

Unit Date Rank
Sydney 2000 Paralympic Games (Sydney, Australia)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 1500 m T54 Heat 4 9
Men's Marathon T54 Final Round 44
Athens 2004 Paralympic Games (Athens, Greece)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 5000 m T54 Heat 1 13
Men's 10000 m T54 Heat 1 9999
Men's Marathon T54 Final Round 31